Informatie

Loonstrook maken

Wat hebben wij allemaal nodig om uw loonstrook te kunnen maken? Hieronder vindt u een lijst met de gegevens die wij in ieder geval nodig hebben:

 • Naam van uw bedrijf;
 • Adres en vestigingsplaats;
 • Kamer van Koophandel nummer;
 • BTW nummer;
 • Loonbelasting nummer;
 • Naam, adres, woonplaats en legitimatie per werknemer;
 • Gegevens dienstbetrekking;
 • Aantal uren en uurloon;
 • Onkostenvergoeding;
 • Auto van de zaak;
 • Bijzondere gegevens (30% regeling, afdrachtverminderingen);
 • Past u de WKR al toe?Uiteraard houden wij automatisch rekening met alle witte en groene tabellen, alle subsidies, loon in natura (compleet met bedragen), spaarloonregeling, levensloopregeling, belaste en onbelaste vergoedingen en inhoudingen, auto van de zaak, reiskosten, voordeelregel enz..Wij zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw mutatie de loonstroken versturen. U kunt zelf aangeven hoe u de loonstroken wilt ontvangen. In principe werken wij digitaal, maar op aanvraag kunt u de loonstroken ook per post ontvangen.Naast de loonstroken ontvangt u ook de benodigde:
 • Wat ontvangt u allemaal?
 • Hoe ontvangt u de loonstroken?
 • Aftrekposten en bijtellingen
 • Journaalpost(en) met grootboeknummers;
 • Betaallijst of ClieOp 03 bestand;
 • Inzenden loonaangifte en verstrekken overzichten.